Velkommen | baggrund | behandling | kognitiv terapi | undersøgelser | kontakt | praktiske oplysninger

Undersøgelser

Psykologisk undersøgelse af børn og unge

En psykologisk undersøgelse består af indhentning af oplysninger fra forældre og netværk, psykologiske tests, der undersøger barnets/den unges intellektuelle og personlighedsmæssige funktionsniveau.

Alle undersøgelser tilrettelægges individuelt og under hensyntagen til det problemfelt, der ønskes belyst.

Undersøgelsen munder ud i en samlet konklusion, inkluderende en diagnostisk vurdering. Med beskrivelse af ressourcer og eventuelle vanskeligheder og gennem en bredere forståelse for de udfordringer barnet/den unge står over for, er det intensionen at danne grundlag for udvikling eller ændring af problematisk tanke- og adfærdsmønster.  Konkrete forslag til, hvordan barnets/den unges behov tilgodeses, anføres.

Undersøgelsen tilbagemeldes til forældre og efterfølgende til diverse relevante netværkspersoner, gerne ved et fællesmøde på klinikken 
 
Tove Hoffmann
Psykologerne ved Fjorden
(
+45 2062 8601
Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk
e-mail: tovehof@hotmail.com