Velkommen | baggrund | behandling | kognitiv terapi | undersøgelser | kontakt | praktiske oplysninger
 

Mindfulness

Mindfulnesstræning er en metode til styrkelse af evnen til at være opmærksom på ”nuet”, at fokusere på øjeblikket på en accepterende og fordomsfri måde, der giver mulighed for at opdage og observere tanker og følelser uden at skulle vurdere værdien af disse.

Således en mulighed for at træne frisættelse i forhold til negative automatiske tanke og handlemønstre.

Progressiv afspænding, kropsopmærksomhed og korte/lange meditationsøvelser med vejledning kan tilbydes

 

Tove Hoffmann
Psykologerne ved Fjorden
(
+45 2062 8601
Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk
e-mail: tovehof@hotmail.com