Velkommen | baggrund | behandling | kognitiv terapi | undersøgelser | kontakt | praktiske oplysninger
 

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi for børn, unge og voksne

Kognitioner er tanker.

Kognitiv terapi er en problemfokuseret behandling, der tager udgangspunkt i identifikation af aktuelle, uhensigtsmæssige og automatiske negative tanker, følelser eller kropslige reaktioner.

Gennem erkendelse og accept af sammenhængen mellem tanker, følelser og fysiske reaktioner søges alternativ forståelse af tankernes betydning, således at alternative handlemuligheder kan undersøges.

Hjemmeopgaver kan være en vigtig del af behandlingen.

Ved behov kan mindfulnesstræning, der er en velkendt metode indenfor stress og smertebehandling, depression og angst, tilbydes.

 

Tove Hoffmann
Psykologerne ved Fjorden
(
+45 2062 8601
Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk
e-mail: tovehof@hotmail.com